Fúinn

Tá Scoil na Fisice in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath gníomhach i mbun taighde i réimsí éagsúla, an nanaitheicneolaíocht & eolaíocht ábhair, an optaic agus an fhisic mhíochaine.  Tá ceannródaíocht déanta maidir le Foghlaim Bunaithe ar Fhadhbanna a chur chun cinn mar mhodh teagaisc don bhunchéim san Fhisic ar an ngnáthléibhéal agus ar an ardleibhéal.

Cuirtear bunchéimeanna ag Leibhéal 7 agus ag Leibhéal 8 (BSc) ar fáil sa Scoil, chomh maith le céimeanna Máistreachta (MPhil) agus dochtúireachta (PhD). Ba í an chéad scoil in Éirinn í a chuir bunchéim sa nanaitheicneolaíocht ar fáil.  Rinneadh na céimeanna seo de chuid ITBÁC, atá á gcur ar fáil i mBaile Átha Cliath, a leagan amach tar éis dul i gcomhairle le lucht tionsclaíochta agus bíonn béim ar ghnéithe feidhmeacha den réimse agus deis socrúcháin le lucht tionsclaíochta nó taisteal thar lear i gceist go minic.